2013/10/26

【Photo】[.que] drama release party in tokyo


【Live Photo】
at B1F LIVE SPACE HALOT【Exhibition】
at 1F GALLERY LAPIN


[.que] drama release party in tokyo
- drama release tour final -

2013.10.20 @表参道 LAPIN ET HALOT

Organized by Quiet Moments & SCHOLE INC.
Producer : Takeshi Yoshimura, Shin Kikuchi

LIVE : [.que], lasah, akisai, Paniyolo
Special guest : Akira Kosemura
VJ : Kaoru Nishigaki, Yuma Saito, Koichi Nakaie
PA : Hiroshi Iguchi

Photo exhibition : Shin Kikuchi
Video exhibition : Yuma Saito

Staff : Yoko Takaki, Haruna Yuasa, Daisuke Ogura, Toru Kosemura

Live Photo : Sachiho Takehara, Shin Kikuchi
Photo, Video & design : Shin Kikuchi